Skip to main content
Isännöintiliitto

Delta i husbolagets bolagsstämma, annars beslutar andra om din egendom

By 3.4.2024No Comments

För närvarande är det bolagsstämmosäsong i husbolagen. Vid stämmorna går man igenom bland annat bokslutet för föregående räkenskapsår och fastställer nästa års budget och vederlag. Ökade kostnader kan innebära svåra beslut för husbolagen om aktieägarnas ekonomi sedan tidigare är ansträngd. Disponentförbundet uppskattar att det finns ett tryck på att höja vederlagen med 5–10 procent.

Bolagsstämman fattar beslut om de frågor som är allra viktigast för husbolaget. Alltför ofta är det endast en handfull personer som deltar i stämman. Här behöver vi ruskas om. Det är viktigt att aktieägarna deltar i bolagsstämman och besluten om frågor som gäller dem själva.

– Bolagsstämman kan kännas främmande, tråkig, frustrerande och som något där man antingen inte förstår ens hälften av vad som det pratas om eller där man inte kan påverka. Det är emellertid vid bolagsstämman det fattas beslut om den egendom som för största delen av aktieägarna är den största under livstiden. Om man inte deltar eller yttrar sig, ger man andra fria händer att besluta. Även om stämman i sig känns frustrerande är det där man kan och bör fråga om sådant man inte förstår och där styrelsen och disponenten är skyldiga att svara, säger Disponentförbundets verkställande direktör Mia Koro-Kanerva.

Man bör inte vara rädd för att höja vederlaget

De senaste åren har varit ekonomiskt utmanande för husbolagen. Priset på fjärrvärme kan nästan ha dubbleras på ett par år i många städer, fastighetsskatten och vattenavgifterna har också stigit avsevärt. Då är det särskilt viktigt med beredskap och uppföljning.

– Om jag skulle ge husbolagens styrelser tre specifika tips är de: våga upprätta husbolagets budget något i överkant så att det finns rum för eventuella överraskningar, se till att husbolagets buffertar är i ordning och följ regelbundet budgetutfallet vid styrelsemötena. Genom regelbunden uppföljning kan man reagera snabbt och i rätt tid om det verkar som att budgeten överskrids och det behövs stärkande eller balanserande åtgärder, sammanfattar Koro-Kanerva.

– En sak för sig är sedan det att aktieägarna motsätter sig en höjning av vederlaget, trots att disponenten och husbolagets styrelse har lagt fram en väl utarbetad budget där det även tas hänsyn till flexibilitet. Det är av yttersta vikt att aktieägarna förstår att fatta sådana beslut vid bolagsstämman som genuint motsvarar den förutsedda kostnadsnivån och vågar höja vederlagen när det finns behov av det. Det ligger i alla aktieägares intresse och på deras ansvar att trygga husbolagets betalningsförmåga, påpekar Koro-Kanerva.

Ingen öppen fullmakt

Nyligen har det i offentligheten förts diskussion om att ge husbolagets styrelse befogenhet att höja vederlaget under räkenskapsperioden utan någon separat bolagsstämma.

– Som tanke är det i sig helt bra, men det är förknippat med vissa utmaningar. Det är inte ändamålsenligt att ge styrelsen helt fria händer att besluta om vederlagets nivå, utan när befogenheter ges bör man besluta om ett tak för höjningarna och om grunderna för när en höjning får göras, säger Koro-Kanerva.

– Eftersom det är relativt svårt att bevilja befogenheter som rör skötselvederlaget är det ett bättre alternativ att försöka förutse förändringarna redan vid bolagsstämman och lägga budgeten så att det finns rum för överraskningar. Också annars är det mycket viktigt att nivån på vederlagen säkerställer att bolaget hela tiden har en buffert på 3–4 månaders vederlag, sammanfattar Koro-Kanerva.

Artikkeli Delta i husbolagets bolagsstämma, annars beslutar andra om din egendom julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.