Skip to main content
Kotitalolehti

Lakipulma: Miten voin viedä oman asian yhtiökokouksen päätettäväksi?

Olen osakkeenomistaja ja harkitsen, että osallistun ensimmäisen kerran yhtiökokoukseen. Onko kaikilla osakkeenomistajilla osallistumisoikeus?

Yhtiökokoukseen kannattaa osallistua hyvin matalalla kynnyksellä! Lähtökohtaisesti osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokouksiin. Osakasasema tarkastetaan päivä ennen yhtiökokousta, niin kutsuttuna täsmäytyspäivänä. 

Sellaisissa yhtiöissä, joiden osakeluetteloa ei ole vielä siirretty huoneistotietojärjestelmään, osakas voi vielä yhtiökokouspäivänä antaa luotettavan selvityksen saannosta ja saada osallistumis- ja äänioikeuden yhtiökokoukseen. Näin menetellään myös silloin kun joku on saanut osakkeet ennen osakeluettelon siirtoa, mutta häntä ei ole ehditty kirjaamaan osakkaaksi vielä siirron aikaan.

Onko minulla puhe- ja äänioikeus, vaikka omistan vain yhden osakkeen? 

Jokainen osake tai osakeryhmä tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa. Jos omistat yhden tällaisen äänioikeuden “perusyksikön”, on sinulla puhe- ja äänioikeus yhtiökokouksessa. Toisin sanoen, jos siis omistat osakkeita, jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa, autopaikkaa, varastotilaa tai muuta yhtiön rakennuksen osaa, olet äänioikeutettu yhtiökokouksessa.

Pariskunta, joka omistaa yhdessä kaksion hallintaan oikeuttavat kaksi osaketta, eivät voi yhtiökokouksessa äänestää eri asioita kumpikin yhdellä osakkeella. Osakeryhmän äänioikeus on jakamaton, vaikka omistus olisi jaettu.  

The post Lakipulma: Miten voin viedä oman asian yhtiökokouksen päätettäväksi? appeared first on Kotitalo.