Skip to main content
Kotitalolehti

Yli kahden miljoonan korvaukset liukastumisesta

Tapahtumien kulku

Nainen oli liukastunut illalla erään asuntosäätiön omistaman kiinteistön pihalla. Liukastuminen oli tapahtunut tavanomaiseen kulkemiseen tarkoitetulla alueella, joka oli liukas. Kaatuessaan nainen oli lyönyt takaraivonsa maahan ja saanut pitkäaikaisia vammoja.

Kiinteistön omistaja ja vakuutusyhtiö maksoivat naiselle korvauksia kaatumisen jälkeen. Osapuolilla oli kuitenkin erimielisyyksiä korvausten suuruudesta, ja asia eteni käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Lain mukaan kiinteistön omistajalla on korostunut huolellisuusvelvoite kunnossapidon suhteen, mistä seuraa, että omistaja on lähtökohtaisesti vahingonkorvausvastuussa kiinteistön alueella tapahtuvista liukastumisista. Poikkeuksia ovat tilanteet, joissa kiinteistön omistaja kykenee osoittamaan, että tapahtumahetken olosuhteet olivat poikkeuksellisia, eikä se olisi voinut vaikuttaa niihin.

Asiassa ei ensisijaisesti käsitelty kiinteistön omistajan huolellisuusvelvoitteen täyttymistä, koska vahinkotapahtuman korvattavuus oli riidaton seikka. Sen sijaan oikeudenkäynnissä oli kysymys naisen kaatumisen, vammojen sekä hänen nykyoireidensa välisen syy-yhteyden arvioinnista. Eli käytännössä siitä, kuinka suuriin korvauksiin nainen oli oikeutettu.

Tuomio

Käräjäoikeuden tuomion mukaan sattuneen kaatumistapaturman seurauksena naiselle on aiheutunut lievä aivovamma jälkitiloineen ja niskan retkahdusvamma, jotka eivät ole parantuneet ja joista edelleen aiheutuu oireita. Vammojen seurauksena käräjäoikeus katsoi naisen menettäneen kokonaan työkykynsä ja siten loppuelämän toimeentulonsa. Korvaussumma nousi yli kahteen miljoonaan euroon.

Oikeudellinen arviointi

Käräjäoikeuden vielä lainvoimaa vailla oleva tuomio osoittaa, että kiinteistön omistajan korvausvastuu voi nousta hyvinkin suureksi kiinteistön alueella tapahtuneen vahingon seurauksena. Tapauksessa vakuutusyhtiön vastuu oli rajattu miljoonaan euroon, joten kiinteistön omistajalle jäi vielä huomattava vastuu korvauksista. Taloyhtiöiden onkin hyvä huolehtia riittävästä vakuutusturvasta vahinkojen varalle.

Keski-Suomen käräjäoikeus, 7.3.2023, 23/303, Ei lainvoimainen

The post Yli kahden miljoonan korvaukset liukastumisesta appeared first on Kotitalo.