Skip to main content
Kotitalolehti

Kannattaako siirtyminen kaukolämmöstä maalämpöön aina?

Kaukolämmöstä maalämpöön siirtymisen kannattavuus vaihtelee kohde- ja aluekohtaisesti sekä markkinatilanteen mukaan. Kaukolämmön ja sähkönsiirron hinnoissa ja hinnoittelun rakenteissa on suuria yhtiökohtaisia eroja.

Epävarmuutta kannattavuusarvioihin tekee hintojen kehityksen ennustamisen vaikeus – ja markkinatilanne vaikuttaa merkittävästi maalämpötoteutuksen hintaan.

Kannattavuuden kohdekohtaisuutta kasvattavat muun muassa lämmönjaon lämpötilataso ja lämpökaivojen porauksen mahdollisuudet suhteessa kiinteistön lämmitystarpeeseen. Esimerkiksi pienelle tontille on vaikea mahduttaa riittävää määrää lämpökaivoja ja pohjoisemmassa Suomessa kaivometrejä täytyy porata enemmän, eli yhdestä metristä voidaan ottaa vähemmän lämpöä.

Maalämpöön voidaan siirtyä myös vain osittain jättämällä kaukolämpö maalämmön rinnalle. Ratkaisussa on monia etuja, mutta taloudellisuus punnitaan tapauskohtaisesti.

Kaukolämmöstä maalämpöön siirtyminen ei siis kannata ainakaan ennen ammattilaisen tilannekartoitusta. Taloudelliset nopeasti toteutettavat energiatehokkuustoimet kannattaa tehdä taloyhtiössä jo ennen maalämmön kannattavuuden arviointia, jotta tiedetään, millaiselle lämmitystarpeelle selvitystä tehdään. Kokonaishintaan vaikuttavat myös taloyhtiön tilojen mahdolliset muutostarpeet maalämpöjärjestelmän laitteistoille.

Jutussa haastateltiin asiantuntija Teemu Kettusta Motiva oy:stä.

The post Kannattaako siirtyminen kaukolämmöstä maalämpöön aina? appeared first on Kotitalo.