Skip to main content
Isännöintiliitto

Aikuiskoulutustuki loppuu – miten saada jatkossa osaajia isännöintialalle?

By 28.3.2024No Comments

Hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti aikuiskoulutustuki lakkautetaan elokuusta 2024 alkaen. Asia on tällä hetkellä eduskunnassa käsittelyssä.

Lakkautettavan aikuiskoulutustuen tilalle valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä uudenlaisia malleja, jotka pohjautuisivat opintotukeen tai -lainaan. Ehdotusten on tarkoitus valmistua kevään aikana, mutta uusien mallien voimaantulosta ei ole vielä tarkempaa aikataulua. Isännöintiliitto seuraa aikuiskoulutustuen tilalle suunnitteilla olevan mallin etenemistä.

Moni isännöintialalle tuleva on alanvaihtaja. Opiskelijat ovat hyödyntäneet aikuiskoulutustukea isännöintialalle kouluttautumiseen, sillä harjoittelu on ollut tyypillisesti palkatonta. Kun aikuiskoulutustuki lakkaa, opiskelijan on rahoitettava alanvaihtonsa muuten – ellei alalla yleisty käytäntö, jossa isännöintiyritys maksaa harjoittelijalle palkkaa.

Isännöintiyritykset voivat ottaa harjoittelijoita myös esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen tai ammatillisen työvoimakoulutuksen kautta.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän. Oppisopimuskoulutus itsessään on opiskelijalle maksutonta. Oppisopimuksella voi suorittaa minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon eli myös isännöinnin ammattitutkinnon. Oppisopimusopiskelijalle nimetään työpaikalta työpaikkaohjaaja, joka ohjaa ja kouluttaa opiskelijaa. Opiskelusta suurin osa tapahtuu työpaikalla, mutta tutkintoon saattaa sisältyä opiskelua oppilaitoksessa.

Työnantaja maksaa oppisopimusopiskelijalle vähintään kohtuullista ja tavanomaista palkkaa. Sen lisäksi opiskelijalle kuuluvat työntekijän lakisääteiset oikeudet, kuten oikeus vuosilomaan, sairasajan palkkaan ja työterveyshuoltoon.  Oppisopimusopiskelijan työnantajalla on oikeus koulutuskorvaukseen, jos työnantaja ja koulutuksen järjestäjä arvioivat, että koulutuksesta aiheutuu työnantajalle kustannuksia. Korvauksen maksaa joko paikallinen oppisopimustoimisto tai koulutuksen järjestävä oppilaitos.

Työttömän työnhakijan kouluttamisesta oppisopimuksella työnantaja voi saada myös työvoimahallinnon maksamaa palkkatukea.

Ammatillinen työvoimakoulutus

Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti yli 20-vuotiaille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa. Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osia. Isännöinnin ammattitutkinnon voi siis suorittaa ammatillisessa työvoimakoulutuksessa. Työvoimakoulutus on maksutonta työttömälle ja sen ajalta saadaan työttömyysetuutta.

Työvoimakoulutukseen haetaan aina TE-toimiston tai kuntakokeilun kautta. Tälläkin hetkellä useampi ammatillinen oppilaitos tarjoaa isännöinnin ammattitutkintoa nimenomaan työvoimakoulutuksena TE-toimistojen kautta. TE-toimisto valitsee opiskelijat koulutukseen yhteistyössä oppilaitoksen kanssa. Tyypillisesti koulutukseen sisältyy alkuun muutaman kuukauden lähijakso oppilaitoksessa, minkä jälkeen opiskelu tapahtuu pääosin työpaikalla.

Artikkeli Aikuiskoulutustuki loppuu – miten saada jatkossa osaajia isännöintialalle? julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.